Smacky משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

להרביץ הסנאים המעצבנים שלך השכן ולהרחיק אותם, לבצע מהלכי מטורפים קראטה כדי לשמור על השפיות שלך וזעם!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionBeat 'em UpAnimalSmacky