Bầu trời Lính cứu hỏa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ngăn chặn lửa cháy sang sử dụng máy bay cứu hỏa này!

Điều khiển:
Phím mũi tên - Phong trào
A - Tốc độ lên
Z - Chậm xuống
không gian - Phát hành nước

Firefighter