Shirley Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn của bạn Shirley sẽ kết hôn. Bây giờ cô ấy đã yêu cầu bạn cho một số giúp đỡ, bởi vì cô ấy biết những gì tốt hương vị mà bạn có. Cô ấy cần giúp đỡ chọn trang phục và phụ kiện của mình.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGirlsShirley