Scooby Doo: พระราชบัญญัติครั้ง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   229 70.97% with 31 votes

หนีจากผีในเรือลำน้อยของคุณ หลีกเลี่ยงก้อนหินและคว้าหยิบไปเก็บจากการจม

ตัวควบคุมเกม:
ปุ่มลูกศร - ควบคุมเรือ Spacebar เธ -. ประกันตัวน้ำออกไปในเรือ

GhostObstacleAnimalBoatScoobyLast