Niimo ออมทรัพย์ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ให้ว่ายน้ำ Niimo ดูจากการเลี้ยงปลาอื่น ๆ ที่ต้องการกินคุณ

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

FunnySavingNiimo