leo đồi Santa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

lái xe với santa khi đi qua con đường gập ghềnh. kiểm soát gia tốc và duy trì tốc độ để tiết kiệm nhiên liệu. bao gồm những món quà tối đa và lập biên bản. chúc may mắn

Điều khiển:
trong game

Driving Upgrade Snow Collecting Side Scrolling Money Movie Christmas Android Html5 Touchscreen Santa