Thief รันอะเวย์ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   71 87.5% with 8 votes

พยายามที่จะเก็บเงินก่อนที่จะจับกุม อย่าลืมตำรวจที่อยู่บนส้นเท้าของคุณ พวกเขาต้องการที่จะจับคุณ

ตัวควบคุมเกม:
แถบ Space -. ไปคีย์ลูกศรขวาเธ - ขวาย้ายปุ่มลูกศรซ้ายเธ -. เลื่อนไปทางซ้าย

GoldEvadePlatformsCollecting AnimalMoneyJewelRunawayThief