Robot khủng long Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   185 78.26% with 23 votes

Robot khủng long (Đó Beams bắn Khi Họ Roar) 'là một đoạn ngắn, cứng, Badass chuột điều khiển trò chơi hành động.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ShootingShoot 'em UpFlyingAnimalDinosaurRobotDinosaurs