Retaliator เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

นักกีฬาเจ็ตบนลงล่าง พัดไปเรือของศัตรูและป้อมปราการ powerups กระบะและหลบไฟ

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

ActionRetaliator