Tuần lộc Roundup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp Santa làm cho yên lòng tuần lộc với ống thổi của mình trước khi hết giờ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Shoot 'em UpAnimalChristmasReindeerRoundup