Queen Of เจ้าชู้ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   59 35.71% with 14 votes

เฟลิร์ตกับพวกเหล่านี้ที่โรงเรียนใช้เมาส์ ถ้าผู้หญิงคนอื่นพยายามที่จะขโมยฟ้าร้องของคุณให้คลิกเมาส์อย่างรวดเร็วด้วย

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

Mouse SkillGirlCollecting LoveGirlsQueenFlirting