Pucca מרדף משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

עזרה Pucca לאסוף לבבות ופריטים אחרים כפי שהיא פועלת כדי לרדוף אחרי החתול שלה!

בקרות משחק:
למעלה כדי לקפוץ ישר
ללכת מהר יותר

שמאל להאטה למטה כדי להחליק חלל
למהירות סופר

Chasing Collecting AdverPuccaPursuit