Bustout הסוהר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   51 83.33% with 6 votes

נסה לפרוץ החוצה מהכלא! תצטרך להיות חשאית כדי להערים על השומרים! דון לא מנסה להסתיר מתחת הזרקורים למרות שהם עדיין יוכלו לראות אותך! האם אתה מקצועי או טירון?

בקרות משחק:
מקשי חצים - העבר - Shift

. Run - הסתר.
S - קפיצה.
D -. התקפה.

ActionBloodPrisonEscapeKillingBustout