Vệ sinh miệng Ninja Enter The Pirate Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Lấy bản đồ cung cấp cho bạn quyền hạn để đẩy tượng tiki. Lấy các kho báu và di chuyển trên.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Di chuyển
Spacebar -. Bắn.

AdventureNinjaCollecting PottyMouthEnterPirate