Ping Pong Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23 40% with 5 votes

Bao nhiêu thời gian bạn có thể ở lại với bàn bóng ping trên không khí?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để theo bóng.

SportsBallMouse SkillTennisPingPong