chọn thuốc độc của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

trong trò chơi này, bạn cố gắng vượt qua tất cả 7 hành lang của phù thủy độc ác và đánh bại anh ta. Điều thú vị là, ở cuối mỗi hành lang, bạn phải uống một loại thuốc độc sẽ hạ thấp một trong những kỹ năng của bạn (tổng sức khỏe, tốc độ hoặc sức mạnh). chúc may mắn.

Điều khiển:
trong game

Adventure Wizard Castle Html5 Retro Dungeons