CTU ฟิลาเดล เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   52 71.43% with 7 votes

คุณต้องฆ่าทั้งหมด 45 ก่อการร้ายเพื่อให้เสร็จสิ้นภารกิจและบันทึกตัวประกัน ขอบเขตการมองเห็นของคุณจะกลายเป็นคืนที่ใช้งานครั้งเดียวไฟฟ้าถูกตัดในอาคาร นี้ควรให้คุณมีความคุ้มครองที่เพียงพอกับการก่อการร้าย คุณมีเพียงแค่ 3 นาทีก่อนที่ไฟจะกลับมาและตำแหน่งของคุณจะถูกเปิดเผย โชคดี!

ตัวควบคุมเกม:
Mouse - เล็งและยิง

ArmyShootingActionShoot 'em UpMouse SkillSniperTerroristSearch And DestroyPhiladelphia