Pals พรรค เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   11 50% with 2 votes

ศูนย์ช่วยเหลือ Licorice กระโดดขึ้นและแกะของขวัญพรรค ศูนย์ช่วยเหลือโคโคนัทจับสารพัดตกลงมาจากกล่องของขวัญ เพียงแค่เมาส์มากกว่ามะพร้าวหรือ Licorice เพื่อให้พวกเขาข้ามไป หลีกเลี่ยงผึ้งต่อยและหิน

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

FunnyPartyPals