Panik Trong Bubble Trouble Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Giúp Panik phá hủy các bong bóng ảo tung bởi các chàng đỏ ác, tất cả các nơi trên thế giới!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyPanikBubbleTrouble