Blaster בלון אולה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   02

שחק Blaster בלון אולה מolegames. הפיצוץ הבלון בעזרת הלהב. פיצוץ ככל האפשר. בואו לראות מי יהיה פיצוץ נוסף. יש כיף.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק על ידי עכבר בלבד.

ActionMouse SkillBalloonsBlaster