Dude ลิง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   03

เกมของสกิลในป่า รับลิงนี้ไปกระโดดผ่านห่วง

ตัวควบคุมเกม:

ย้ายขึ้นปุ่มลูกศร - - ซ้าย / ขวาปุ่มลูกศร. ไป

AdventureFruitObstacleCollecting AnimalMonkeyJungleDude