Mario Super Racing Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   173 85% with 20 votes

Sử dụng Mario 's xe tải trên đường để thu thập nấm, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành khóa học, bạn có thể đi nhanh hơn với Nitro phím N.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Để lái xe
N -. Để sử dụng nitro.

MarioDrivingCollecting TruckSuperRacing