לואן סיעת 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לעזור להימלט הביוני מהמתקן שיצר אותו.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyLoneFaction