Kurukuru נסיכה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לאסוף חפצים רבים ככל שאתה יכול בתוך מגבלת הזמן.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

GirlCollecting BearSkatingFlowerPrincessGirlsKurukuru