Giết chết Chất Gây Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   27770 79.83% with 347 votes

Chơi như một chất giết chết, giết tất cả mọi người trong ngôi nhà. Cảnh báo! Cực đoan Bạo lực! Chỉ được đề nghị đến 17 tuổi tác hoặc ở trên.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

GoreViolenceAndroid KillingSubstance