חישוקי תותח משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לעשות כמו חישוקים רבים ככל האפשר על ידי התאמת הזווית שלך ואת כוח מאחורי הירי שלך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionHotshotHoops