Hotseat תותחן משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

אתה יכול להרוס את הרובוט לפני שהוא מפנה את קרן לייזר שלו עליך? תירה סביב המכשולים כדי להכות את הרובוט. אם אתה לוקח יותר מדי זמן, הוא יהיה מטגן אותך!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי לכוון ולאחר מכן עזב לחץ כדי לירות.

RobotsShootingBombMouse SkillObstacleBounceHotseatGunner