Hip Hop ngọt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhận hip hop nữ hoàng này một cái nhìn Bootylicious kết hợp hip hop của mình mặt hàng quần áo đô thị với các phụ kiện sôi nổi của mình!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpFashionStyleDress UpSweet