כאן משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

אנחנו רוצים להפוך שניים גובה ציורים אבל אנחנו didn לא. גלו את ההבדלים בין שני הציורים עושים לחץ עם העכבר. תזדרז, שנגמר הזמן.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

KidsGuessing AnimalHereThere