Headfolk Boom Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trồng một quả bom và giết tất cả kẻ thù. Thu bài và điền vào các thanh để hoàn thành cấp.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BombMouse SkillObstacleCollecting HeadfolkBoom