הכורה הזהב וגאס משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   121 92.31% with 13 votes

כורה זהב רוצה ללכת וגאס להכות אותו עשיר. לפני שהוא יכול לעזוב את אוסטרליה, הוא צריך לכרות קצת כסף הימורים.

בקרות משחק:
חץ left/right- כדי להעביר. חץ
למעלה כדי לזרוק דינמיט / למחוק פריט. חץ
למטה כדי לתפוס את הפריט.

GoldMineCollecting Timing MinerVegas