"Giko s הפלאות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   73 70% with 10 votes

במשחק הזה אתה צריך להביס את מקלות התיפוף מתכוונים ופיסות אחרות של בשר על ידי קפיצה עליהם. אבל תיזהרו, כי אתה לא לא הליכה לתוכם, כי אז אתה 'll לאבד את חיים. לאכול ירקות כדי לקבל כוח הסופר יותר.

בקרות משחק:
השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לזוז, החץ למעלה כדי לקפוץ ועל החץ למטה כדי להתכופף. לחץ כדי להפסיק לקפוץ או לעוף, S כדי להשתמש בקצת כוח וP Super לחזור לתפריט המשחק.

ArcadeFightingActionFlyingPlatformsCollecting FoodGiko-sWonderland