منجمد رنگ آمیزی کتاب دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

منجمد کتاب رنگ آمیزی II حال آمدن است! چه کسی در این کتاب است؟ السا و یا آنا؟ اجازه دهید 'ها را ببینید! برو از طریق صفحات کتاب، انتخاب شخصیت های مورد علاقه خود را به منظور جلب و آن را به نگاه فوق العاده است. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Coloring Drawing Frozen Girl Frozen Book