אכסניית-פשפשים vs מאט 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

לזרוק את הקליפות על ידי הבסת חתול או כלב במשחק לשחקן צווחת 2 זו. טוב מזל וליהנות.

בקרות משחק:
במשחק

2 Player Fighting Mouse Skill Animal Timing