Đầu tiên cổ điển Pacman Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   195 79.17% with 24 votes

đầu tiên trò chơi Pacman cổ điển!

Điều khiển:

Sử dụng phím mũi tên để di chuyển

PuzzleArcade