آتش بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

آتش بازی منفجر شدن با توجه به رنگ آنها!

کنترل بازی:
سمت چپ ماوس - تعامل

Fireworks