Nhớ lại thời trang Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Nghĩ rằng bạn đang tất cả các thiết lập cho thế giới thời trang? Chơi trò chơi này nhanh chóng để tìm hiểu như thế nào bạn nhớ thời trang, và trang phục!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlDress UpMatching Memory Android GirlsFashionRecall