máy cắt mặt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

máy phá mặt - phá hủy tất cả các khối bằng cách sử dụng mái chèo hạnh phúc của bạn để đánh mặt vuông của bạn. trò chơi rất thú vị cho tất cả người chơi với vật lý nảy tốt, di chuyển nền tảng của bạn để bắt bóng. hãy cẩn thận, sau khi trả lại bất kỳ quả bóng sẽ tăng tốc độ. bạn cũng có thể chơi trên điện thoại di động của mình ở bất cứ đâu! có một trò chơi tốt đẹp!

Điều khiển:
trong game

Arcade Arkanoid Bouncing Android Html5 Block Mobile Iphone Ipad Touchscreen