אווה פרויקט משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

טוס ספינת הקרב שלך ולהרוס את ספינות אויב!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyProject