ElectroMania משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לוויני Alien תוקפים הלווין שלך! תקשר עם הבסיס שלך ולהשמיד את הלוויינים הזרים. הלוויין שלך בחלל באפס כבידה, כך השתמש במקשי החצים כדי לשלוט בו. לשחק וליהנות משחק מדורג זו!

בקרות משחק:
במשחק

Shooting Evade