Dora Explorer ที่กระโดด เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   41 80% with 5 votes

มีความสนุกสนานในการเล่นเกมนี้กระโดดของ Dora Explorer ที่ กระโดดบนเมฆและเอื้อมมือให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ล้ม บันทึกเพื่อนของคุณ Swiper และรองเท้าที่สองคะแนนของคุณ.

ตัวควบคุมเกม:

ใช้เมาส์ในการเล่น.

JumpingDownload GirlsCartoon