ساز عیار 13 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

طراحی یک نگاه ایده آل برای و شیک عیار، سعی کنید در انواع مختلف آرایش و مدل مو، پارچه، رنگ پوست است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingCutieMaker