ca cao bắt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

làm cốc sô cô la nóng tốt nhất trước khi hết giờ! di chuyển cốc của bạn với các phím mũi tên và bắt càng nhiều thành phần ngon như bạn có thể. hãy cẩn thận để tránh các thành phần khó chịu!

Điều khiển:
trong game

Collecting Unity Webgl