Bờ biển Makeover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Để đưa make-up trên các phương tiện tìm kiếm sự xuất hiện hoàn hảo theo tình huống mà bạn đang sống. Nếu bạn sống gần biển, bạn make-up có được ánh sáng và bắt mắt cùng một lúc. Cho phép xem, nếu bạn có thể đạt được nó.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

MakeoverCoast