ענן מגשר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

קפוץ על העננים כפי שהם ממשיכים להאיץ. לעמוד על אותם זמן רב ואתה תיפול דרך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyCloudJumper