חג מולד פאזל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

ליישר 3 או יותר של אותם האובייקטים אופקיים או אנכי.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

PuzzleMatching ChristmasAndroid