سال جدید چینی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چند روز پیش، سال گاو، سال نو چینی، جشن گرفته شد و از آن اتفاق افتاد همزمان با جشنواره بهار، زمانی که همه دختران لباس پوشیدم. در این مد بازی شرقی، شما لباس یک دختر زرق و برق دار که دارای یک تاریخ با دوست پسر خود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpChineseYear