גבינת האנט משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

המטרה שלך היא למצוא ולאכול את כל הגבינה. אתה תתוגמל
עם זמן בונוס אם סיים את הרמות עם הזמן הקצר ביותר.


בקרות משחק:
מקשי חצים כדי להזיז, מקש רווח כדי לקפוץ

Collecting CheeseHunt