Follies hảo 3: Cold Front Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Điều chỉnh quyền lực của bạn và mức độ quỹ đạo và cháy Cannonball của bạn tại mục tiêu.

Điều khiển:
Phím mũi tên, phím mũi tên xuống - Điều chỉnh góc
Trái phím mũi tên, mũi tên bên phải chính -. Điều chỉnh điện.

ArcadeCanonCannonballFolliesColdFront