הליכת עוגה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לעשות את הדרך שלך מההתחלה אל המטרה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ObstacleCakeWalk